Graphic1

Sendvičové domy

Naše domy stavíme nejmodernější evropskou technologií montovaných sendvičových dřevostaveb, zaručující špičkovou úroveň energeticky úsporného bydlení v souladu s platnými stavebními předpisy a z materiálů, které mají certifikáty vyžadované normami ČR a EU. U dřevostaveb je velmi důležitá dokonalá tepelná izolace, dokonalá izolace proti pronikání vlhkosti a základním charakteristickým prvkem této technologie je používání dřeva garantované kvality. Abychom Vám lehce nastínili vlastní průběh stavby a řešení malých, avšak velmi důležitých skutečností, snažili jsme se Vám tyto skutečnosti popsat v průřezu níže uvedeném

Základová deska

Základová deska stavby je skutečným "základem" každého domu. Základ stavby je ta nejdůležitější část, na které závisí kvalita a zejména životnost Vašeho domu.Budování základové desky se proto musí věnovat patřičná pozornost. Je zcela logické, že jiný typ základů vyžaduje lehká montovaná dřevostavba a zcela jiné provedení základové desky si žádá zděný dům nebo dokonce výšková stavba. Konstrukce základové desky je také samozřejmě ovlivněna terénními podmínkami staveniště, zvláště s přihlédnutím k typu a únosnosti podloží stavby.

Hydroizolace

Jedna z velmi důležitých prací je hydroizolace domu, jelikož dodatečná hydroizolace je velmi finančně náročná a samozřejmě velmi nepříjemná pro budoucí obyvatelé domu, kteří se při nejmenším potýkají z bakteriemi (plíseň), které jsou zdravotně závadné v horším případě dochází k průsaku vody či vlhkosti do objektu.Podzemní části staveb jsou kromě statických vlivů obvykle namáhány vodou, korozními vlivy (agresivní voda a zemina, „bludné proudy“, popř. v zemině kolem objektu obsažené chemické látky z lidské činnosti) a radonem z podloží objektu. Působení vody je vyjádřeno hydrofyzikálním namáháním. Konstrukce podzemních částí staveb vyžadují ochranu proti vodě a korozním vlivům, vnitřní prostředí podzemí se obvykle chrání před pronikáním vody a radonu. Ochranu podzemní části stavby proti vodě, korozním vlivům a proti radonu je třeba navrhovat ve vzájemných souvislostech jako systém opatření nejen konstrukčních, ale také architektonických a organizačních.

Hranoly

Jak jsme se již zmínili základním charakteristickým prvkem dřevostavby je používání dřeva garantované kvality. Hranoly námi použité jsou sušené konstrukční dřevěné délkově napojované hranoly a splňují nejvyšší požadavky které jsou na tyto stavební materiály kladeny.Hranoly jsou s jasně definovanými vlastnostmi - jsou přesně stanoveny limity pro obsah vlhkosti, přesnost rozměrů, vady materiálu, kvalitu povrchu atd. Hranolů používáme pouze certifikované a vysoce kvalitní, převážně jehličnaté řezivo zejména smrkové a modřínové. V případě, že je stavba řádně uzavřena jsou houby, plísně a napadení hmyzem vyloučeny. Vlhkost dřeva hranolu by měla činit 15 %, nejvýše ale 18 %. Pro jednotlivé konstrukční hranoly nebo lamely je vybráno středová část kmene, přičemž podélný řez je veden středem nebo poblíž středu. Pečlivým vizuálním výběrem jsou vyloučeny nebo odstraněny vady které by mohly být na překážku mechanicko-fyzikálních nebo pohledových vlastností konstrukčních hranolů. Tato kvalita je rozhodující pro výsledný estetický i technický efekt konstrukčních hranolů. Nedochází k výsušným trhlinám, kroucení a dalším degradacím dřeva, které se můžou projevit i na opláštění konstrukce nebo pohledových částí konstrukčních hranolů. Přesto je nutno mít na zřeteli, že dřevo je přírodní materiál se svými specifickými a přirozenými vlastnostmi. Proto nelze vznik ojedinělých a nevýznamných deformací vyloučit.

Tepelná izolace

Další velmi důležitým materiálem je tepelná izolace. Aby v domě zůstala příjemná teplota i přesto, že se do něj dodává tak málo energie, je třeba teplo úzkostlivě chránit. Jedna z nejdůležitějších součástí domu je dobrá tepelné izolace, která výrazně snižuje tepelné ztráty a přináší domu řadu dalších výhod. Izolaci, kterou používáme, je víceúčelová tepelná izolace na bázi skleněných minerálních vláken. Výroba materiálu spočívá v rozvlákňování taveniny z křemičitého písku,recyklovaného skla a dalších přísad. Materiál je díky svým tepelně izolačním vlastnostem, nízké hmotnosti, dobré zpracovatelnosti a dalším technickým vlastnostem vhodný zejména pro zabudování do lehkých konstrukcí a lze také použít jako tepelně izolační i akusticky tlumící vložku konstrukcí lehkých montovaných příček. Dále se využívá i jako akusticky tlumící vložka stropů se zavěšeným podhledem,nezatížená tepelná izolace podlah,nezatížená tepelná izolace stropních konstrukcí a podhledů, tepelná izolace šikmých střech umístěná mezi krokvemi.

Sádrovláknité desky FERMACELL

Fermacell dosahuje své osvědčené kvality přesvědčivou celkovou koncepcí, která začíná již ve výrobě. Sádrovláknité desky fermacell se skládají ze sádry a papírových vláken, která se získávají recyklací. Na výrobních linkách řízených počítačem se po přidání vody a bez dalších pojidel stlačuje homogenní směs těchto dvou přírodních surovin pod vysokým tlakem na pevné desky, které se suší a řežou na příslušné formáty. Jedná se o inovační a ekologicky nezávadný výrobní postup s nejpřísnější kontrolou kvality. Fermacell je jak stavební a protipožární deskou tak i deskou do vlhkých místností. Řada testů státních i nezávislých institutů potvrzuje: konstrukce fermacell jsou vyráběny racionálně a poskytují nejvyšší míru pevnosti, ochrany proti požáru a hlukové a tepelné izolace. Vedle zvláštních požadavků na kvalitu je kladen největší důraz na stavebně - biologickou nezávadnost desek fermacell. Rakouský institut pro stavební biologii testoval užívané suroviny, výrobní postup i konečný produkt fermacell. Zpráva o zkouškách tohoto renomovaného institutu potvrzuje, že sádrovláknité desky fermacell jsou doporučeníhodné ze stavebně-biologického hlediska. Jsou zejména vhodné pro vnitřní výstavbu útulných místností v celém domě a podstatnou měrou přispívají k dobrému klimatu domova.

Oblast použití

• Příčky (nenosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí)
• Příčky (nosné s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí)
• Bytové příčky (nosné nebo nenosné)
• Požární stěny (nosné nebo nenosné)
• Štítové stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí)
• Venkovní stěny (nosné s dřevěnou spodní konstrukcí)
• Předsazené stěny/stěny šachet
• Opláštění stěn
• Suchá omítka
• Podhledy
• Opláštění stropů
• Výstavba podkroví (opláštění stropů, šikmých stěn a nadezdívek)

Charakteristické hodnoty

objemová hmotnost

1150 ± 50 kg/m3

součinitel difúzního odporu [µ]

13

součinitel tepelné vodivosti [λ]

0,32 W/mK

měrná tepelná kapacita [c]

1,1 kJ/KgK

tvrdost (Brinellova zkouška)

30 N/mm²

bobtnavost po 24 hodinách uložené ve vodě

2 %

součinitel tepelné roztažnosti

0,001 %/K

roztažnost/smrštění při změně rel. vlhkosti o 30% při 20°C

0,25 mm/m

ustálená vlhkost při 65% relativní vlhkosti a při 20°C

1,30%

třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1

A2

hodnota pH

7 - 8

Nosnost - zatížitelnost

Povolená zatížení uvedená v následujících tabulkách platí pro klimatické podmínky v obytných místnostech (trvale se požaduje relativní vlhkost vzduchu ≤ 80 %) Jednotlivá lehká břemena zavěšená na stěně jsou břemena působící rovnoběžně s plochou stěny s malou vzdáleností od stěny, například obrazy nebo dekorace. Tato břemena můžete zavěsit pomocí hřebíků, obrazových háčků připevněných jedním nebo více hřebíky nebo šrouby (viz tabulka).

Obrazové háčky s hřebíkem

Povolené zatížení háčku v N při tloušťce desky FERMACELL uvedené v mm

10

12,5

15

18

10 + 12,5

gr2

150

170

180

200

200

gr3

250

270

280

300

300

gr4

350

370

380

400

400

Pro upevnění těžkých konzolových břemen, jako jsou například sanitární zařízení (umyvadla, na stěně zavěšená WC, samostatně zavěšené splachovací nádoby, bidety) je třeba do montovaných stěn FERMACELL zabudovat sanitární nosníky, profily nebo upevňovací prostředky (viz tabulka).

Konzolová břemena upevněna
hmoždinkou nebo šroubem

Povolené zatížení na jednotlivé zavěšení v kg
Tloušťka desky FERMACELL v mm (100 kg ≅ 1 kN)

10

12,5

15

18

10 + 12,5

Hmoždinka pro duté
stěny 8mm, nejlépe kovová

gr5

40

50

55

55

60

Šroub s průchozím závitem
o průměru 5 mm

gr6

20

30

30

35

35

Střešní krytina

Výběr střešní krytiny pro novostavbu je nesmírně zodpovědný úkol. Střešní krytina ovlivní nejen vzhled domu. A v neposlední řadě, vzhled a druh střešní krytiny působí i na pocity obyvatel objektu. Je možné zvolit střešní krytinu těžkou nebo lehkou. Ale konečná volba není vůbec jednoduchá. Na scénu totiž vstupují další kritéria výběru. Někdo chce nejlevnější variantu, někdo se soustředí především na vzhled střechy. Tyto oba „extrémy“ nejsou tím šťastným řešením, protože potom se lze dočkat takových stavebních „šíleností“. A bohužel, v době dnešní určité urbanistické volnosti se lze setkat stále častěji s takovými a dalšími podobnými neestetickými a nepraktickými střešními úlety. Podle čeho tedy vybírat střešní krytinu? Především je třeba soustředit svou pozornost na krov a jeho schopnost odolávat hmotnosti. Také je vhodné brát v potaz, že střešní krytina je velmi namáhána po celý rok, musí odolat nepříznivým povětrnostním podmínkám, dešti, větru, sněhu, prudkému slunci, exhalacím apod. Není od věci se rozhlédnout i po střechách v okolí a tím zjistit, jaké druhy střešní krytiny byly voleny nejčastěji. A pozor, dokonce se může stát, že v některých lokalitách se nepovolí kvůli vzhledu některé střešní krytiny právě s ohledem na okolní zástavbu.Tašky, které používáme jsou pálené tašky se vyrábějí z klasického přírodního a ekologického materiálu z keramické hlíny. Výhodou pálených tašek je vzhledová a barevná stálost, dlouhá životnost těchto krytin. Moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou ochranu proti povětrnostním vlivům. V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem a tak po položení vytváří jemnou a klidnou strukturu střešní plochy. Dle bližšího členění se jedná o tašku s přerušovanou vodní drážkou s jedním žlábkem posuvná v drážce.

Výhody dřevostavby:

V současné době patří dřevostavby k trendům úsporného a komfortního bydlení. Dávno již neplatí, že se tradiční materiál, jako je dřevo, hodí pouze na stavbu altánů, chat či přístřešků. Dřevo je tradiční stavební materiál používaný po staletí. Má malou objemovou hmotnost, vysokou pevnost v tahu a tlaku a velmi dobře se opracovává. Proč jsou dřevěné domy poslední dobou tak oblíbené a jaké jsou jejich výhody si můžete přečíst níže.

1) Dřevostavba se staví na sucho a rychle

Doba na výstavbu dřevěného domu je kratší než u klasických cihlových stavení. Zpravidla pár měsíců tzv. suchou cestou. Vzhledem k rychlé výstavbě dřevostavby se snižují náklady na pracovní sílu. Suchý proces je možný realizovat bez ohledu na roční období.

2) Úspora energie v dřevostavbách

Důsledné provedení všech konstrukčních detailů a eliminace tepelných mostů vznikne stavba s vynikajícími akumulačními vlastnostmi. Taková dřevostavba má velmi nízké tepelné ztráty, nepotřebuje běžný systém vytápění. Ušetříte až 50 % nákladu na vytápění oproti stavbě zděné.

3) Požární odolnost dřevostavby

Dřevostavby provází mýtus o zvýšeném riziku požáru. Správně navržené a provedené dřevěné konstrukce odolávají požáru dokonce lépe než například konstrukce ocelové. Nehořlavost rámové konstrukce ze dřeva je výrazně zvýšena pomocí velkoplošných materiálů (Fermacell), kterými je opláštěna. (viz.naše konstrukce). Dřevo samozřejmě hoří, ale zuhelnatělá vrstva, která při požáru vznikne, posléze brání ohni v dalším postupu. Proces hoření se buď výrazně zpomalí, nebo zcela ustane.

Závěr

Ať už jsme fanoušky moderních dřevostaveb nebo preferujeme stavby z kamene, cihel či oceli, rozhodně se nemusíme dřeva jako hlavního stavebního materiálu obávat. Díky dřevu můžeme získat vysoce komfortní a hospodárný dům, v němž se příjemně bydlí.