Graphic1

Projektová a inženýrská činnost

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Zabýváme se přípravou a tvorbou projektů staveb z oboru pozemního stavitelství. Zpracováváme projekty novostaveb, rekonstrukcí, ale i změny stávajících staveb jako jsou přístavby, nástavby, stavební úpravy.

Projektovou dokumentaci stavby jsme schopni zpracovat ve všech stupních projektu od studie a dokumentace pro územní rozhodnutí přes dokumentaci pro ohlášení stavby a pro stavební povolení, po dokumentaci pro výběr dodavatele a pro provedení stavby. V rámci těchto služeb zajistíme také ostatní dílčí stupně dokumentace jako je pasportizace budov, odstranění stavby nebo změny stavby před dokončením apod.

Při práci spolupracujeme s různými architekty a s odborníky z řad jednotlivých profesí jako je elektro, vzduchotechnika, statika či zdravotní instalace.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Součástí naší činnosti je pak také inženýrská činnost během předprojektové a projektové fáze a zajištění inženýringu v průběhu výstavby.

Jedná se tedy především o vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy vč. vyřízení územního řízení a vyřízení stavebního povolení, zajištění autorského dozoru, technického dozoru investora či zajištění výběrového řízení dodavatelé.