Graphic1

Porobetonový stavební systém

Syndrom nemocných budov je fenoménem dnešní doby, ze kterého už nemusíte mít obavy. Postavte si zdravý dům ze stavebního materiálu Ytong, který neobsahuje žádné nezdravé chemické látky, má čistě přírodní složení, je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti. Díky tvárnicím Ytong získáte dům, který dýchá, udržuje stálou teplotu a vlhkost interiéru a chrání zdraví Vás i celé rodiny.

TVÁRNICE YTONG OBSAHUJÍ 100 % PŘÍRODNÍCH SUROVIN

picc06

Bílý pórobeton Ytong patří mezi nejčistší a hygienicky nejpříznivější stavební materiály pro použití v bytových nebo občanských stavbách. Přírodní složení je zárukou zdravotní a hygienické nezávadnosti. Nepřidávají se do něj žádné nezdravé chemické látky a má nejnižší míru radioaktivity. Tvárnice Ytong se vyrábí se ze směsi křemičitého písku, vápna a vody, tj. čistých přírodních surovin s nejnižším obsahem přírodních radionuklidů a dosahuje max. hodnoty 0,17, což je až 3x lepší než u keramických materiálů a 2,5 lepší než u šedého pórobetonu.

 

PÓROBETON YTONG REGULUJE VLHKOST V INTERIÉRU

picc07

Pro zdravé bydlení je potřeba zajistit optimální vlhkost vzduchu. Ta by se měla pohybovat v rozpětí od 45% do 55%. Stoprocentně přírodní stavební materiál Ytong slouží díky své struktuře, která je tvořená miliony vzduchových pórů, jako ochranná membrána domu. Právě tyto drobné póry zajišťují, že pórobetonové tvárnice přirozeně dýchají a nedochází v nich ke kondenzaci vodních par. Póry také odvádějí přebytečnou vlhkost z interiéru, nebo ji uvolňují zpět v případě, že je v domě nezdravě přesušený vzduch – tvárnice Ytong fungují jako funkční oblečení, které reguluje tělesnou teplotu a odvádí pot.

 

YTONG NEVYTVÁŘÍ PODMÍNKY PRO VZNIK PLÍSNÍ

picc08

Teplota kolem dvaceti stupňů a optimální vlhkost vzduchu jsou považovány za hlavní podmínky zdravého bydlení – vytváří ideální prostředí, které nepodporuje vznik plísní. Díky alkalickému složení a výjimečným tepelněizolačním vlastnostem bílý pórobeton Ytong potlačuje vznik plísní a pohlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty. Na stěnách z pórobetonových tvárnic Ytong se nikdy nezačnou šířit plísně - díky optimální povrchové teplotě zdiva a zásaditému složení bílého pórobetonu, které růstu plísní zamezuje.

 

PÓROBETON UDRŽUJE STABILNÍ TEPELNOU POHODU

picc09

Bílý pórobeton Ytong umožňuje postavit dům v téměř pasivní standardu - miliony uzavřených pórů dělají z Ytongu nejlepší a nejbezpečnější izolant. I bez zateplení obvodové zdiva překračují tvárnice Ytong vysoce stanovenou normu tepelného odporu. Díky své pórovité homogenní struktuře mají pórobetonové tvárnice ve všech směrech stejné vlastnosti, a to i když je opracujete, a zabraňují tak vzniku tzv. tepelných mostů – tj. kritických míst při zdění v místech základů, rohů, parapetů, dveří a oken. Tepelné mosty jsou důvodem vzniků plísní a ochlazování povrchu. Jsou tedy nebezpečné nejen ze zdravotního hlediska, ale uniká jimi až 20 % tepla z domu. U nosného zdiva postaveného ze stavebního materiálu Ytong zůstávají stěny po celý rok suché a čisté. V zimě stačí topit jen mírně, aby bylo uvnitř domu příjemně, a v létě naopak tvárnice izolují před vysokými teplotami. Ytong jednoduše udržuje ve vašem domě optimální klima.

Tepelná izolace

Díky milionům uzavřených pórů je Ytong tím nejlepším a nejbezpečnějším izolantem.
V místech základů, rohů, parapetů, dveří i oken – stále výjimečné tepelněizolační vlastnosti!

Miliony pórů

picc10

Výjimečné tepelněizolační parametry Ytong souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. Vzduch uzavřený v pórech, který nemá možnost cirkulovat, je tím nejlepším izolantem. Díky tomu má pórobeton stejné tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech, redukuje výskyt tepelných mostů a snižuje tak provozní náklady budovy.

 

 

Lehký a neobyčejně odolný 

picc11

Ideou pórobetonu Ytong je sloučit protichůdné vlastnosti v harmonicky fungující celek. Díky chemické reakci tak vzniká materiál s co největší pevností a únosností a zároveň maximálním vylehčením, které zaručuje co nejvyšší tepelněizolační schopnost. Základní charakteristikou Ytong tak je mimořádná mechanická pevnost při malé objemové hmotnosti. Díky homogenní struktuře má ve všech směrech vynikající vlastnosti a funkčně tak převyšuje běžné stavební materiály.

 

Požáruodolný

picc12

Materiály Ytong poskytují v rodinných domech nejen dobrou tepelnou pohodu, ale také jedinečnou protipožární ochranu. Nehořlavost pórobetonu je garantována jeho minerálním složením, i tenké příčkové stěny nabízejí výbornou ochranu proti případnému požáru. Při vyhřátí na vysoké teploty dochází k uvolňování molekulární vody, která je zde chemicky vázána a materiál ochlazuje. Zatímco klasická betonová stěna po zahřátí propouští teplo, stěna z pórobetonových tvárnic se neprohřívá. Ytong při zahřátí neztrácí únosnost a má dodatečný samozhášivý efekt. Ytong můžete bez obav umístit i do těsné blízkosti otopných těles, kamen, krbů, sporáků nebo komínů.

 

Zvuková izolace

picc13

Další z řady výjimečných vlastností pórobetonu je schopnost účinně odstínit hluk, ať už se jedná o dopravní ruch z ulice nebo hudbu od sousedů. Zvuková izolace, kterou nabízí, plně odpovídá předepsaným normám, pokud však máte vyšší požadavky, lze zvolit prémiové řešení v kombinaci s tvárnicemi Silka, které mají mimořádné hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti. Vzhledem k prakticky identickému surovinovému složení jsou tvárnice Silka výborně kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.

 

Rychlá a jednoduchá výstavba

Při výstavbě rodinného domu z materiálu Ytong ušetříte 40 % času za práci. Manipulace a práce s tvárnicemi Ytong je rychlá, snadná a velice přesná, navíc bez zbytečného odpadu. Postavte svůj nový domov efektivně!

Snadno opracovatelný

picc14

Snadné řezání a opracovatelnost pórobetonu umožňuje vytvářet z tvárnic atypické formáty, které je možné dle potřeby jednoduše přiříznout a upravit. Není nutné objednávat různé speciální tvarovky a rozměrové varianty. Na řezání tvárnic se hodí ruční pila na pórobeton, ale postačí i obyčejná pilka na dřevo. Minimální odpad při řezání znamená časové i finanční úspory. Mimořádně přesné řezání eliminuje odpad a snižuje tak celkovou spotřebu tvárnic, a tím také pořizovací cenu celé stavby.

 

Minimum malty

picc15

Přesné tvárnice Ytong umožňují rychlé a přesné zdění. Díky tvárnicím v provedení PDK (pero, drážka a úchopová kapsa) je nezbytné nanášení malty pouze na vodorovné spáry. Celková spotřeba malty na stavbě je tak ve srovnání s tradičním zděním desetinová, další časové a finanční úspory souvisejí také s dopravou a přípravou malty.

 

 

Snadná manipulace

picc16

Díky nízké hmotnosti materiálu odpadají problémy s náročnou manipulací, lehkost Ytongu oceníte při zdění i dopravě materiálu na stavbu, včetně veškeré manipulace. Práce s pórobetonem není vysilující jako manipulace s jiným masivním materiálem, do vyšších pater je možné dopravit tvárnice větších rozměrů bez použití složitých zdvižných technologií.

 

 

Jednoduché rozvody a omítky

picc17

Významné ekonomické přínosy má také rychlé a přesné zhotovení drážek a šachet pro rozvody technických instalací v pórobetonovém zdivu. Přesné stěny s minimálními rovinnými odchylkami šetří také čas a peníze při finálních povrchových úpravách stěn, ať už se jedná o vnitřní nebo venkovní omítky, zateplovací systémy či obklady.

 

 

Trvalá hodnota

Jedinou věcí, kterou na svém domě nevyměníte, je hrubá stavba. Víte, že náklady na hrubou stavbu tvoří pouze 9 % z celkové ceny rodinného domu? Dopřejte si pohodlí a vyberte si ten nejlepší stavební materiál pro svůj zdravý dům!                          

Energeticky nenáročný

picc18

Ytong přispívá k zachování přírodních zdrojů a ke snížení energie a emisí od začátku až do konce. Výroba tvárnic je velmi šetrná, z jednoho kubického metru přírodních surovin se vyrobí pět kubických metrů tvárnic Ytong a v průběhu výroby se spotřebuje několikanásobně méně energie než u jiných srovnatelných materiálů. Díky specifické struktuře je pórobeton lehčí než jiné stavební materiály. To se promítá do energetických nároků na dopravu, které jsou mnohem nižší než u tradičních masivních materiálů. Dalším nezanedbatelným aspektem je minimální odpad při zpracování a možnost jeho zpětného zpracování při výrobě. I v případě demolice objektu z pórobetonu je materiál plně recyklovatelný. Díky unikátním tepelněizolačním vlastnostem pórobetonu ušetříte náklady na vytápění a navíc budete dlouhodobě méně zatěžovat životní prostředí skleníkovými plyny.                         

Od sklepa až po střechu

picc19

Ytong nabízí kompletní pórobetonový stavební systém pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu. Všechny produktové formáty jsou vzájemně dokonale přizpůsobeny, zaručují rychlé a snadné zpracování a nabízí optimální řešení pro každou aplikaci, z pohledu technického, ekonomického i ekologického. Klasické tvárnice Ytong lze výborně kombinovat s dalšími produkty. Jsou to zejména vápenopískové tvárnice Silka, které se používají na výstavbu akustických a nosných stěn u vícepatrových domů. Dalším systémovým řešením jsou izolační desky Ytong Multipor, které propojují skvělé izolační schopnosti, pevnost, mechanickou odolnost a extrémní protipožární odolnost. Vše zastřešuje novinka na trhu, a to stropní systém Ytong Ekonom a střešní systém Ytong Komfort.                         

Neustálý vývoj

picc20

Ytong dokáže efektivně propojit požadované nároky, a to i přes poměrně rychlé navyšování požadavků na tepelnou izolaci stěn. Technologové po celé Evropě tento materiál průběžně zdokonalují a postupně stále zvyšují jeho izolační schopnosti při zachování potřebné pevnosti. Ytong má i do budoucna stále dostatečnou rezervu, která umožní zachování jednovrstvého zdění i při dalším zpřísnění tepelně technických nároků.